ZAŠTO UPISATI DETE NA FOLKLOR 

Prvo i najvažnije folklor – narodna igra imaju pozitivan uticaj na pravilan razvoj deteta. Igra obuhvata sve aktivnosti za pravilan razvoj a to je kretnja, hod, skok i trk. 

Vremenom kako dete raste splet koreografija je sve kompleksniji, sve ovo nas dovodi do toga  da dete na fokloru pored fizičko-telesnog razvoja, razvija se i mentalno. 

Kroz igru dete se pravilno razvija, deca uživaju i sve poistovećuju sa igrom. Njihove obaveze će biti lakše iz razloga što folklor pored telesne aktivnosti razvija i dobru koordinaciju pokreta. Igra u kolu pomaže detetu da lako preskoči barijere u direktnom kontaktu sa društvom, učiteljima, profesorima…. Javni nastupi omogućavaju detetu da prebrodi strah od istih. 

Muzika, pesma i igra omogućavaju da se dete prvenstveno razvija u jednoj zdravoj i veseloj sredini. Prilikom igranja foklora dete dobija i poklanja gomilu osmeha gde njegovo detinjstvo je zaista jedna igra. Moramo se osvrnuti i napisati da u vremenu gde svi pričaju o opsanim opijatima, folklor je i dalje sigurna luka za zdrav život. 

Folkor nije samo sport, foklor je umetnost, dete pored fizičke aktivnosti razvija i svoju maštu, dete se ostvaruje i umetnički. Igra, pesma, gluma su sastavni delovi folklora, pravilno držanje, osmeh su delovi folklora. Mnogi kažu da je foklor lagan ali vremenom igrači shvate da foklor nije samo sport. Folklor je više od sporta. Folklor je više od treninga. Folklor je više od obične igre. Folklor je nešto što kad doživiš jednostavno živiš ceo život.. Folklor je igra koju igraš ceo život  sa osmehom na licu.

Folklor je jedan magijski krug u kom se igrači drže za ruke formirajući lanac igrača koji u istom taktu igraju svoju igru, u tom magijskom krugu oni čuvaju sve što jesmo i što ćemo biti…….