Vežba, vežba i samo vežba….. Pripremamo novi koncert, pripremamo i nove koreografije. Naši igrači vredno rade dolazeći na probu kako bi se što lepše pokazali kad dođe vreme za nastup.