Sekcije

Folklorni Ansambl

Folklorni ansambl je najjača sekcija u radu Kulturno umetničkog Društva “Branko Radičević”. Kao najjača sekcija ujedno je I pokretni motor Društva. Okuplja igrače koji kroz pesmu i igru ne daju da se tradicija zaboravi. Cilj rada folklornog ansambla je da igrom potencira  zdrav život a kroz umetnički život predstvi našu tradiciju kao nasleđeno blago kako u zemljli tako i u inostranstvu. Rad ansambla je posvećen podizanju svesti o trdicionalnoj kulturi kao pravoj vrednosti koja se čuva i prenosi od davnina.

Ansambl na repertorau ima 40 svojih koreografija, kako vreme prolazi i novi trendovi se pojavljuju tako i novi planovi ansambla jesu da se rade novi programi, nova stilizacija folklora gde će se pomerati granice i gde će biti prikazano nešto novo…

Prijavi se

Dečiji Ansambl

Dečiji ansambl okuplja svu decu koja uče prve korake tradicionalnih igara. Vremenom deca postaju igrači koji ce prenositi našu tradiciju na neka nova pokolenja. Cilj dečijeg ansambl jeste da se deca od malih nogu uče pravim vrednostima, očuvanje tradicije i važnost kulture u njihovim životima.

Takođe cilj dečijega ansambla jesta da se deca sklone sa ulice da imaju jedan zdrav pogled na svet, da kroz pesmu i igru budu odlični đaci, kasnije odlični studenti i na kraju što je najbitnije da budu uspešni i nasmejani ljudi sto i jeste generalni cilji rad KUD-a “Branko Radičević”.

Prijavi se

Narodni orkestar

Okuplja umetnike koji čuvaju tradicionalnu muziku koja je važna komponenta folklora. Organizovani u narodni orkestar ne zamenljiva su komponenta u radu Kulturno umetničkog društva. Kao i igrački ansambli tako i rad narodnog orkestra se zasniva na istim vrednostim usmerenja mladih umetnika u zdrav svet da kroz muziku i pesmu čuvaju tradiciju.

Prijavi se

Ansambl Rekreativaca

Okuplja sve igrače koji se sada samo rekreativno bave folklorom. Poslednjih godina vrlo je popularno rekreativno bavljenje folklorom kako ih mi nazivamo “rekreativci”. Posebno smo posnoni na ovaj ansambl koji je iz probe u probu sve masovniji i bolji. Igrači koji su svoju razonodu našli u igri. Rekreativci pored obaveza i godina ipak igraju svoju igru.

Prijavi se