Na sastanku Upravnog odbora Društva održanom 14.11.2017. godine doneta je jednoglasna odluka da se za Umetničkog direktora KUD – a „Branko Radičević“ imenuje Vladimir Žutković. Vladimir Žutković ujedno će biti i rukovodilac Prvog ansambla KUD – a „Branko Radičević“.

Nakon više godina, Upravni odbor je odlučio da se imenuje Umetnički direktor Društva kako bi se unapredio rad Društva kroz sve sekcije. Upravni odbor je takođe odlučio da se na narednoj sednici imenuje Umetnički savet KUD – a koji će činiti istaknuti radnici iz sveta folklora.

Biografiju Vladimira Žutkovića možete videti u sekciji „Naš tim“.